กฟผ.แม่เมาะ มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจ แก่ ร.พ. 5 แห่งในลำปาง ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ COVID-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 593 ครั้ง

     นายอำพล  กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ และนายพนม บวรวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นตัวแทนมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก ลบ และอุปกรณ์ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แก่โรงพยาบาลใน จ.ลำปาง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลแม่เมาะ มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก จำนวน 2 ตู้ แท่นกดเจล พร้อมเจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. จำนวน 2 ชุด และหน้ากากป้องกันละอองฝอย หรือ face shield จำนวน 200 ชิ้น โดยมีนายแพทย์กระสิน เขียวปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ

     2.โรงพยาบาลลำปาง ทาง กฟผ.แม่เมาะ ได้มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก จำนวน 1 ตู้ ตู้แรงดันลบ จำนวน 1 ตู้ แท่นกดเจล พร้อมเจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. จำนวน 2 ชุด และหน้ากากป้องกันละอองฝอย หรือ face shield จำนวน 200 ชิ้น โดยมีนายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง เป็นผู้รับมอบ

     3.โรงพยาบาลเกาะคา ทาง กฟผ.แม่เมาะ ได้มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก จำนวน 1 ตู้ แท่นกดเจล พร้อมเจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. จำนวน 2 ชุด และหน้ากากป้องกันละอองฝอย หรือ face shield จำนวน 200 ชิ้น โดยมีนายแพทย์สิทธิกร สองคำชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา เป็นผู้รับมอบ

     4.โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ทาง กฟผ.แม่เมาะ ได้มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันลบ จำนวน 1 ตู้ แท่นกดเจล พร้อมเจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. จำนวน 3 ชุด และหน้ากากป้องกันละอองฝอย หรือ face shieldจำนวน 200 ชิ้น โดยมีนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นผู้รับมอบ

     และ 5. โรงพยาบาลงาว ทาง กฟผ.แม่เมาะ ได้มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก จำนวน 1 ตู้ โดยมีนายแพทย์กฤษฏิ์ ทองบรรจบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว เป็นผู้รับมอบ

     สำหรับตู้ที่มีการส่งมอบ เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่ง และจำกัดพื้นที่การฟุ้งกระจายสารคัดหลั่งของผู้ป่วย โดย กฟผ. ได้จัดทำขึ้นและส่งมอบไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นเกราะคุ้มครองในการเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งสามารถรองรับความปลอดภัย และสร้างความอุ่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ