พื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง พบผู้ป่วยไข้เลือดออกอีก 1 ราย เตือนประชาชนเฝ้าระวัง ในช่วงที่มีฝนตกชุก

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 680 ครั้ง

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง ได้มีการรายงานว่าขณะนี้ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกอีกจำนวน 1 ราย ที่ชุมชนบ้านปงแสนทอง ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เบื้องต้นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ได้ทำการรณรงค์ให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ก็ได้ดำเนินการพ่นเคมีในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

     ด้านนายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้สั่งการให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการแจกทราย ทีมีฟอส ในการกำจัดลูกน้ำ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 7 แห่งในพื้นที่เขตรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ได้นำไปป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป

     สำหรับสถานประกอบการ อาคารบ้านเรือน และพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอให้ประชาชนช่วยกันดูแล หมั่นตรวจสอบภาชนะที่เสี่ยงมีน้ำขังภายในบ้าน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่พาหะของโรคไข้เลือดออก พร้อมกันนี้ประชาชน ควรปฏิบัติตามมาตรการ 5 ป 1 ข ได้แก่ ป. 1 ปิด ปิดฝาภาชนะให้สนิท ป.2 ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ ป.3 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้ ป.4 ปรับ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ป.5 ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกๆ 7 วัน และ 1 ข. ขัด ขัดล้างภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ไม่ให้มีการแพร่ระบาด  สร้างความเสียหายให้กับคนในครอบครัว และชุมชนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ