ปศุสัตว์เขต 5 ลงพื้นที่จุดตรวจสัตว์ด่านกักกันสัตว์ลำปาง ติดตามสถานการณ์โรคแอฟริกาในม้า โดยขณะนี้ในพื้นทีรับผิดชอบยังไม่มีรายงานการระบาด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 30 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 693 ครั้ง

     นายธีระ  อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ศราวุธ  เขียวศรี ผู้อำนวยส่วนสุขภาพสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามการควบคุมเคลื่อนย้ายม้า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า หรือ African Horse Sickness : AHS ในพื้นที่รับผิดชอบ

     โดยได้ทำการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจุดตรวจสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และจุดตรวจสัตว์ด่านกักกันสัตว์แพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์ และปศุสัตว์เขต 5 ควบคุมเคลื่อนย้ายม้า ลา ล่อ และสัตว์อื่น ๆ ตามประกาศกรมปศุสัตว์ โดยให้ชุดปฏิบัติการตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์ ตรวจสอบใบอนุญาตเคลื่อนย้าย และฉีดพ่นทำลายเชื้อโรค พร้อมกำหนดให้รายงาน เมื่อพบว่ามีการเคลื่อนย้ายสัตว์ชนิดดังกล่าว ผ่านจุดตรวจสัตว์

     ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคในพื้นที่แต่อย่างใด หากเจ้าของม้าพบอาการป่วย ตายผิดปกติ หรือพบมีการเคลื่อนย้ายม้าผิดกฎหมาย ให้รีบดำเนินการแจ้ง เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน หรืออาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. หรือ นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งไปได้ที่สายด่วนของกรมปศุสัตว์ 06 3225 6888 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด”

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ