สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปางขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.พ. 2564
  • รับชม : 87 ครั้ง

สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปางขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์กลุ่มอาชีพ ที่หน่วยงานราชการรองรับที่สนใจขอรับการสนับสนุนโครงการภายใต้กลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์หลังงานทดแทนและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจรากฐาน เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง ชุดครอบเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตแก๊สชีวภาพของเสีย ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับห้องเย็น สามารถติดต่อขอยื่นโครงการได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ของท่านหรือติดต่อสอบถามที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง โทร 054 265159 ไดจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

            ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์พลังงาน โทร 054 265159

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ