สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารประกอบของโรงเรียนปงแสนทองวิทยา (ยุบเลิก) จำนวน 10 หลัง

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.พ. 2564
  • รับชม : 80 ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารประกอบของโรงเรียนปงแสนทองวิทยา (ยุบเลิก) ประกอบด้วย บ้านพักครู จำนวน 6 หลัง บ้านพักภารโรง จำนวน 2 หลัง และห้องส้วม จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 และกำหนดดูสภาพวัสดุไม้ที่ได้จากการรื้อถอน ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5435 0790 ต่อ 10 หรือทางเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 http://www.secondary35.go.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ