สำนักงานสถิติจังหวัดลำปางลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการต่างๆประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2564
  • รับชม : 148 ครั้ง

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปางจะดำเนินการจัดทำโครงการสำรวจประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 จำนวน 9 โครงการ ซึ่งโครงการสำรวจจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสถิติจากครัวเรือนและสถานประกอบการ โดยจะนำข้อมูลสถิติที่สำรวจไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและกำหนดยุทธศาสตร์ในท้องที่ทุกระดับ 

ในการดำเนินการดังกล่าว สำนักงานสถิติจังหวัดลำปางจะส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 15 คน โดยผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะมีบัตรประจำตัวพนักงานตามพ.ร.บ.สถิติ จึงจะขอแจ้งให้ประชาชนและสถานประกอบการต่างๆทราบและขอความร่วมมือในการตอบสัมภาษณ์  ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ