สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกาศ ประมูลขายทรัพย์สินชำรุด จำนวน 58 รายการ และเศษอะไหล่จากการซ่อมแซม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 9 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 167 ครั้ง

สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกาศ ประมูลขายทรัพย์สินชำรุด จำนวน 58 รายการ และเศษอะไหล่จากการซ่อมแซม จำนวน 11 รายการ (แบบปิดซอง) โดยวิธีทอดตลาด กำหนดยื่นซองประมูลราคา ในวันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00-10.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5482 9300

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ