สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อัตรา

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 198 ครั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อัตรา ค่าตอบทนเดือนละ 18,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0 5426 5058 และทางเว็บไซต์ https://lampang.mol.co.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ