เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุของรางวัลคงเหลือจาการจัดงานกาชาดประจำปี

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 186 ครั้ง

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุของรางวัลคงเหลือจาการจัดงานกาชาดประจำปี 2564 จำนวน 3 รายการ

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 10.30 น. และเปิดซองวันเดียวกัน เวลา 11.00 น. ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 โทร 0 5421 7758

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ