จ.ลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโดยให้รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง 1 แห่ง จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลเสริมงาม (ที่เก่า) อำเภอเสริมงาม

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 271 ครั้ง

จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโดยให้รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง 1 แห่ง คือ อาคารบ้านระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลเสริมงาม (ที่เก่า) อำเภอเสริมงาม โดยวิธีประมูลขายทอดตลาด ราคากลาง 2,100 บาท ในวันที่ 14 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจจะเข้าเสนอราคา ติดต่อขอดูอาคารได้ ณ ที่ตั้ง จนถึงวันขายทอดตลาด ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5428 6117-8

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ