สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประกาศขายทอดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน 1 หลัง และถังเก็บน้ำฝน ศสล. จำนวน 3 ถัง โดยวิธีประมูลขายทอดตลาด

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ค. 2564
  • รับชม : 114 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ขายทอดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารบ้านพัก 1-2 และถังเก็บน้ำฝน ศสล. จำนวน 3 ถัง รวม 2 รายการ โดยวิธีประมูลขายทอดตลาด ในวันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 10.30 น. และขายทอดตลาดเวลา 10.45 น.  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สอบถามเพิ่มเติมโทร. 081 950 2195

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ