แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ที่ชำรุด (รถวิทยุตรวจการณ์ นอกงานเงินทุนฯ) จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 3)

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2564
  • รับชม : 153 ครั้ง

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ที่ชำรุด (รถวิทยุตรวจการณ์ นอกงานเงินทุนฯ) จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.40 น. (เวลาลงทะเบียน 08.30 - 09.30 น.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ