เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จะจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 ส.ค. 2564
  • รับชม : 220 ครั้ง

เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จะจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีราคากลางค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,000.00 บาทกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 30 ส.ค. 2564 เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม 0 5423 7237 ต่อ 6101 6102 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ