สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 4 ก.ย. 2564
  • รับชม : 118 ครั้ง

สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน กำหนดดาวน์โหลดเอกสารถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 กันยายน 2564 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ