เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ย. 2564
  • รับชม : 139 ครั้ง

เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง จากบริเวณหน้าวัดหมื่นกาด จนสุดเขตเทศบาลนครลำปาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มีราคากลางค่าจ้างให้ผู้บริการออกแบบงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ