ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ รพ.สต.บ้านนางาม และ รพ.สต.บ้านแม่สุก

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2564
  • รับชม : 241 ครั้ง

จ.ลำปาง มีความประสงค์จะขายอาคารราชพัสดุ โดยให้รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง 2 แห่ง โดยวิธีประมูลขายทอดตลาด ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เริ่มเวลา 10.00 น. 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ