เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออัฒจันทร์สำเร็จรูประบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ต.ค. 2564
  • รับชม : 232 ครั้ง

เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออัฒจันทร์สำเร็จรูประบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ