แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 มีความประสงค์จะขายเครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 18 รายการ

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 9 พ.ย. 2564
  • รับชม : 117 ครั้ง

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายเครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.40 น. เป็นต้นไป (เวลาลงทะเบียน 08.30 – 09.30 น.)

ผู้สนใจให้ติดต่อขอลูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ในวันและเวลาราขการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ