เทศบาลนครลำปาง ประกาศเปิดประมูลให้เช่าพื้นที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง 

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2565
  • รับชม : 175 ครั้ง

เทศบาลนครลำปาง ประกาศเปิดประมูลให้เช่าพื้นที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดและเอกสารการประมูล ได้ที่งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง เทศบาลนครลำปาง ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2565 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5423 7237 ต่อ 7101, 7103 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ