เทศบาลนครลำปาง เปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินภายในตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) (ครั้งที่ 1/2565) 

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2565
  • รับชม : 238 ครั้ง

เทศบาลนครลำปาง เปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินภายในตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) (ครั้งที่ 1/2565) ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดและเอกสารการประมูล ได้ที่ งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง เทศบาลนครลำปาง ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5423 7237 ต่อ 7101, 7103 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ