สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ (ต้นสัก) ครั้งที่ 2

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 พ.ค. 2565
  • รับชม : 178 ครั้ง

กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุจำนวน 17 ต้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ