แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ชำรุด (รถวิทยุตรวจการณ์) จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 4)

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2565
  • รับชม : 187 ครั้ง

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กำหนดขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ชำรุด (รถวิทยุตรวจการณ์) จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 4) ของกองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ แขวงทางหลวงสำปางที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.40 น. เป็นด้นไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ