สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2565
  • รับชม : 217 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ ในตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่สวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา และสินเชื่อและติดตามเร่งรัดหนี้สิน จำนวน 1 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด
6  เอกสาร-6 ดาวน์โหลด
7  เอกสาร-7 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ