ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ (ต้นสัก) ครั้งที่ 3

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 30 พ.ค. 2565
  • รับชม : 165 ครั้ง

กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง จะทำการขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุต้นสัก ครั้งที่ 3 จำนวน 17 ต้น ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5481 1530 และ 0 5481 1532 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ