โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารพัสดุและซากครุภัณฑ์

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 185 ครั้ง

โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารพัสดุและซากครุภัณฑ์ โดยให้รื้อถอนระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ขนาด 60 ลบ.ม.)  จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประมูลขายทอดตลาด ราคากลาง 8,300 บาท

ผู้สนใจสามารถลงชื่อแสดงความจำนงต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเกาะคา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ