เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดประมูลเช่าพื้นที่โรงอาหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ถนนสายอินทร์บุรี-เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2565
  • รับชม : 134 ครั้ง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดประมูลเช่าพื้นที่โรงอาหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ถนนสายอินทร์บุรี-เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่ 364.00 ตร.ม.กำหนดยื่นซองประมูลราคา วันที่ 12 ก.ค. 65 เวลา 09.00-12.00 น. 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ