โรงพยาบาลงาว จ.ลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2565
  • รับชม : 138 ครั้ง

จ.ลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ โดยให้รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 หลัง ณ โรงพยาบาลงาว ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ราคากลาง 8,500 บาท

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลในวันที่ 27 ก.ค. 65 ลงทะเบียน 09.50-10.20 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ