ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้รับทดแทน

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2565
  • รับชม : 167 ครั้ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้รับทดแทน รายการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูล ติดต่อหน่วยพัสดุฯ โทร. 0 5433 4331 ตั้งแต่ 18-27 ก.ค. 65

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ