จ.ลำปาง โดยโรงพยาบาลเถิน มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ 1 หลัง

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 1 ส.ค. 2565
  • รับชม : 198 ครั้ง

จ.ลำปาง โดยโรงพยาบาลเถิน มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ โดยให้รื้อถอนส่งปลูกสร้าง 1 หลัง โดยวิธีประมูลขายทอดตลาด ราคากลาง 4,000 บาท ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โทร. 0 5429 2016-17 ต่อ 2100, 2400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ