สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง จะเปิดการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการค้า

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 1 ส.ค. 2565
  • รับชม : 163 ครั้ง

ด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางมีความประสงค์จะให้เช่าอาคารราชพัสดุเลขที่ 2 ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ลป. 2 (บางส่วน) หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน นสล. เลขที่ 979/2505 เลขที่ดิน 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เนื้อที่ใช้สอย 104 ตารางเมตร พร้อมที่ดินนอกที่ตั้งอาคาร เนื้อที่ประมาณ 16.50 ตารางวา โดยให้สิทธิแก่ผู้ประมูลได้เช่าเป็นเวลา 15 ปี นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาเช่าเป็นต้นไป ด้วยวิธีประมูลเสนอเงินค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าตามเงื่อนไขการประมูล (แบบ จป. 2/53)

ผู้ที่สนใจเข้าประมูลสามารถติดต่อขอซื้อ/ขอรับผังอาคาร แบบสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุของกระทรวงการคลังและใบเสนอให้เงินค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ดิน/อาคารราชพัสดุ (แบบ จป. 10/53) รวมทั้งหมดในราคาชุดละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง 295 ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ทุกวันในเวลา 09.00น. ถึง 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 5426 5062 ต่อ 205

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ