วิทยาลัยเทคนิคลําปาง มีความประสงค์ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จํานวน 4 หลัง

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 9 ส.ค. 2565
  • รับชม : 162 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคลําปาง มีความประสงค์ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จํานวน 4 หลัง บนที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียน 1075 ขึ้นทะเบียนหลังลำดับที่ 26, 28, 29 และ 30 ราคากลางเป็นราคาเหมารวม 116,400.00 บาท 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ