ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 1 อ ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมภายในประเทศ ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อั ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานขนส่งลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำพูนรับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา ดูเพิ่มเติม
7 โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าท้องถิ่น ประกาศผลการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเ ดูเพิ่มเติม
2 ประกวดเรียงความหัวข้อ "สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด - 19" ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เชิญชวนลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภู ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงาน ป.ป.ช. ลำพูน ประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร อบรมและทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิ ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม ดูเพิ่มเติม
7 จังหวัดลำพูนแจ้งช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!