ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ดูเพิ่มเติม
3 โรงพยาบาลแม่ทา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ดูเพิ่มเติม
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ดูเพิ่มเติม
5 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2565 จ ดูเพิ่มเติม
6 โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร อบรมและทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิ ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม ดูเพิ่มเติม
3 จังหวัดลำพูนแจ้งช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ดูเพิ่มเติม
4 ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ดูเพิ่มเติม
5 เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญการรณรงค์สร้างกระแสสังคม ในงาน "Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 25 ดูเพิ่มเติม
6 สั่งให้บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
7 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย สรรหาบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์อย่างต่อเนื่องเข้ารับประทานรางวัลในงาน "เท ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!