สวท.ลำพูน จัดทำระบบลงทะเบียนด้วยการ Scan QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ

  • ภาพจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2563
  • รับชม : 358 ครั้ง

ผู้ว่าฯลำพูน Scan QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ ป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาล ก่อนเข้าจัดรายการวิทยุที่ สวท.ลำพูน

เช้าวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เดินทางไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน เพื่อจัดรายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบประชาชน “ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน” เมื่อเดินทางถึงได้เข้าร่วมมาตรการที่ สวท.ลำพูน จัดทำไว้ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย เช็คอิน (Check-in) ด้วยการ Scan QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ ล้างมือ ณ จุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ/อ่างล้างมือด้านหน้าอาคารที่ทำการ ก่อนเข้าสู่ห้องผลิตรายการ ทั้งนี้ สวท.ลำพูน ยังได้ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการและร่วมผลิตรายการได้ Scan QR Code ก่อน – หลัง ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้ง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาล

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ