ผอ.สปข.3 ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมมอบนโยบายฯ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.ลำพูน

  • ภาพจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2563
  • รับชม : 123 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายแสงทอง  อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน โดยมี นางศรีอุไร  นุกูลกิจบำรุง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ