สวท.ลำพูน ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย (งบ FUNCTION) ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับดีเด่น

  • ภาพจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2563
  • รับชม : 823 ครั้ง

นางศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเเห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย (งบ FUNCTION) ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับดีเด่น ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ