สวท.ลำพูน จัดทำ “ตู้แบ่งปัน” เพื่อแบ่งปันให้ผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด19 ได้นำไปบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

  • ภาพจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2563
  • รับชม : 349 ครั้ง

นางศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน (สวท.ลำพูน)  พร้อมเจ้าหน้าที่  ได้นำตู้เอกสารเก่าของสถานี มาดัดแปลงจัดทำเป็นตู้แบ่งปันไว้ที่หน้าอาคารสถานี เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางให้ผู้มีกำลังช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมนำอาหารและสิ่งของที่จำเป็นมาแบ่งปันให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด 19

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ