สวท.ลำพูน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 และปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

  • ภาพจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2563
  • รับชม : 399 ครั้ง

นางศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน (สวท.ลำพูน)  นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” และปลูกผักสวนครัว ตามนโยบายรัฐบาล โดยการปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ