สวท.ลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

  • ภาพจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 มิ.ย. 2563
  • รับชม : 397 ครั้ง

สวท.ลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยจัดสถานที่ลงนามถวายพรพร พระฉายาลักษณ์สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. บริเวณด้านหน้าอาคารสถานีฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ