เชิญชวนชาวลำพูน บริจาคโลหิตเนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 634 ครั้ง

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก "U DOES GOOD บริจาคเลือด ร่วมใจ เพื่อคนลำพูน ปลอด Covid-19" ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้มอลล์ ลำพูน “ให้เลือดให้ชีวิต” ยูลินีเวอร์ ร่วมสนับสนุนผู้บริจาคโลหิต 1 ท่าน เท่ากับ 200 บาท มอบเป็นการกุศลให้กับเหล่ากาชาดและโรงพยาบาลลำพูน

นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมกับ แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน และ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จัดโครงการเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ "U DOES  GOOD บริจาคเลือด ร่วมใจ เพื่อคนลำพูน ปลอด Covid-19" ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้มอลล์ ลำพูน ซึ่งตรงกับวันผู้บริจาคโลหิตโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นพี่จังหวัดลำพูน ผู้บริจาคโลหิต 1 คน เท่ากับ เงินบริจาค จำนวน 200 บาท ที่ทางบริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จะมอบไห้กับโรพยาบาลลำพูนและเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน (หน่วยงานละ ๑๐๐ บาท/คน) ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคโลหิตทุกคนจะได้รับของที่ระลึกจากโครงการ

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ "U DOES  GOOD บริจาคเลือด ร่วมใจ เพื่อคนลำพูน ปลอด Covid-19" ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ