ลำพูน เริ่มเปิดสอนกีฬาเทควันโดอีกครั้ง ในแบบ New Normal

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 736 ครั้ง

ผู้ปกครองที่ลำพูน เริ่มให้บุตรหลานกลับมาเรียนและฝึกซ้อมกีฬาเทควันโดอีกครั้ง ในแบบ New Normal

หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หรือ ศบค. ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยให้กิจกรรมด้านกีฬาสามารถเปิดดำเนินการได้ ทั้งในส่วนของสนามกีฬา โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย เช่น บิลเลียด สนุกเกอร์ มวย คาราเต้ ยูโด เทควันโด และศิลปะการต่อสู้ ล่าสุด (16 มิถุนายน 2563) ที่จังหวัดลำพูน สถานที่เปิดสอนกีฬาเทควันโด เริ่มเปิดดำเนินกิจการอีกครั้งแล้ว หลังปิดดำเนินการไปตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ปกครองเริ่มให้บุตรหลานกลับมาฝึกซ้อมใหม่อีกครั้ง โดยเจ้าของกิจการมีการจัดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ด้วยการจัดให้มีจุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน จุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้ายิมส์ได้จัดเตรียม face shield ไว้ให้เด็กสวมใส่ขณะฝึกซ้อม พร้อมทั้งมีการทำความสะอาด เป้าเตะ อุปกรณ์ฝึกซ้อมและพื้นเบาะก่อนเเละหลังฝึกซ้อม เป็นต้น

นายพงศ์วิทย์ ไชยลังการ์ หรือ ครูบอย เจ้าของกิจการ H.M.A เทควันโด&ยูยิตสูลำพูน กล่าวด้วยว่า ระหว่างที่ปิดกิจการไป ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ขาดรายได้ไปเกือบ 3 เดือน ขณะนี้ได้กลับมาเปิดสอนตามเดิมแล้ว       ให้ความร่วมมือจัดมาตรการป้องกันและควบคุมโรค คำนึงถึงความสะอาดและป้องกันการแพร่เชื้อเป็นสำคัญ ผู้ปกครองบางส่วนเริ่มส่งบุตรหลานกลับมาฝึกซ้อมกีฬาอีกครั้ง ขณะเดียวกันบางครอบครัวยังไม่พร้อมส่งบุตรหลานกลับมาเรียน อย่างไรก็ตาม เห็นว่ายังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวของกิจการอีกสักระยะหนึ่ง และต้องปรับวิธีการเรียนการสอน การฝึกซ้อมกีฬาเทควันโดและศิลปะการต่อสู้ ในแบบ New Normal ไปพร้อมกันกับผู้เรียนด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ