เลื่อนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ลำพูนเกมส์” ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โควิด 19 จะดีขึ้น

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 853 ครั้ง

ลำพูน แจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 37 “ลำพูนเกมส์” ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โควิด 19 จะดีขึ้น  

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่จังหวัดลำพูน ได้แจ้งเลื่อนกำหนดวันแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์” ระหว่างวันที่ 17 – 27 กรกฎาคม 2563 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 37 “ลำพูนเกมส์” ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2563 และการกีฬาแห่งประเทศไทย แจ้งว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง จึงขอให้พิจารณาจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวอีกครั้งนั้น

จังหวัดลำพูน พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้การจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาไม่สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันตามปกติได้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำพูน จึงขอเลื่อนการแข่งขันกีฬาดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และหากสถาการณ์เป็นปกติ จังหวัดลำพูนจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ