เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 706 ครั้ง

เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

เช้าวันนี้ (๒๒ มิ.ย.๖๓) เวลา ๐๙.๐๙ น.นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้แทนชุมชน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จะได้ช่วยกันรักษาประเพณีนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ มีกำหนดถวายเทียนพรรษา ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

สำหรับวันเข้าพรรษานั้น เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือปีอธิกมาส จะเลื่อนเป็นวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 หลัง) หรือ เทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือปีอธิกมาส จะเลื่อนเป็นวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 หลัง ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางศาสนาพุทธที่สำคัญเทศกาลหนึ่งของประเทศไทย มีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน นับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไป ได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้ว ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในปี พ.ศ. 2563 นี้ วันเข้าพรรษา ตรงกับวันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ