แขวงทางหลวงลำพูน ขอความร่วมมือชะลอการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง อำนวยความสะดวกให้ประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 788 ครั้ง

แขวงทางหลวงลำพูน  ขอความร่วมมือผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบำรุงเส้นทางหลักบนถนนทางหลวงให้ชะลอการก่อสร้าง เพื่อเปิดผิวจราจรเพิ่มช่องทางระบายรถให้มีความคล่องตัวช่วงหยุดยาว 4 วัน

นาย บุญส่ง ด้วงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน ลงพื้นที่ปฎิบัติการรองรับการเดินทางของประชาชนท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 4 -7 ก.ค. 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้มีความคล่องตัว โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดูแลด้านความปลอดภัยการเดินทางเป็นพิเศษเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สนับสนุนให้ประชาชนสามาถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้การจราจรคล่องตัว อันเป็นผลดีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลำพูน นำอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยมาติดตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ขาขึ้น กม.525+000-530+000 เพื่อระบายการจราจรติดขัดสะสมบนเส้นทาง โดยร่วมบูรณาการทำงานกับตำรวจทางหลวง และหน่วยงานในพื้นที่ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบำรุงเส้นทางหลักบนถนนทางหลวงให้ชะลอการก่อสร้าง เพื่อเปิดผิวจราจรเพิ่มช่องทางจราจร ระบายรถให้มีความคล่องตัว ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำและความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าจ่าย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ