อบจ.ลำพูน อบรมพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 508 ครั้ง

อบจ.ลำพูน ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด จัดการอบรมพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน ดูแลพี่น้องประชาชนในนาทีฉุกเฉินให้พ้นวิกฤต

อบจ.ลำพูน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลแม่ทา โรงพยาบาลป่าซาง และโรงพยาบาลลี้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หลักสูตรฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ในสังกัด อปท.ทั่วจังหวัดลำพูน และเอกชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยรุ่นที่ 3 นี้มีกำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7 - 8 ก.ค. 63 เพื่อบริการพี่น้องประชาชนในนาทีฉุกเฉินให้ผ่านพ้นวิกฤต ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ