จังหวัดลำพูน ตรวจความพร้อมกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เตรียมพร้อมรับมือสถานกาณณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 430 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตรวจความพร้อมกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เตรียมพร้อมรับมือสถานกาณณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ ย้ำทุกหน่วยประสานความร่วมมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานตรวจความพร้อม กำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ประจำปี 2563 โดยมีนายชาคร ณ ลำปาง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายอำเภอ, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, มูลนิธิ, สมาคม, เอกชน, ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 33, ผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 3, ผู้แทนกองพลทหารราบที่ 7 ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2563 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2563 โดยในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนจะเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ และอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2563 จังหวัดลำพูนจึงได้ดำเนินการ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน (อุทกภัยและดินถล่ม) ปี 2563 ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งได้จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2563 จังหวัดลำพูน ให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ    แจ้งให้อำเภอ ทุกอำเภอ และเทศบาลเมืองลำพูน ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งสำรวจปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เตรียมความพร้อมของเครือข่ายอาสาสมัครจังหวัดลำพูน โดยมอบหมายให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชุม ตรวจสอบจำนวนเจ้าหน้าที่ ซักซ้อม และมอบหมายการปฏิบัติภารกิจให้กับอาสาสมัคร

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมตรวจความพร้อม กำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2563 ขึ้น เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2563 จังหวัดลำพูน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก และการบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากทุกภาคส่วน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ