แจ้งรายชื่อจุดรับซื้อลำไยสดช่อที่จังหวัดลำพูน เกษตรกรรับเงินเพิ่ม กก.ละ 1 บาท

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 699 ครั้ง

"พาณิชย์ลำพูน" แจ้งรายชื่อจุดรับซื้อผลผลิตลำไย ตามโครงการโครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดลำพูนปี 2563 งบประมาณกรมการค้าภายใน สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชื่อมโยงกระจายผลผลิตลำไย ขายลำไยสดช่อรับเงินเพิ่ม กก.ละ 1 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ที่จุดรับซื้อลำไย จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย

1. นุชจรินทร์ ลี้ หมู่ 1 บ้านป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 061-2898992
2. มาลัย รับซื้อลำไย หมู่ 3 บ้านป่าจี้ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 080-1359729
3. เฮือนขวัญข้าว หมู่ 4 บ้านหล่ายท่า ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 085-7123650
4. ร้านพิกุล หมู่ 4 บ้านหล่ายท่า ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 085-8645027
5. บริษัท สิงห์ธนะโชติ จำกัด หมู่ 9 บ้านห้วยแหนพัฒนา ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 063-1141694
6. ใหม่วิไล รับซื้อพืชผลทางการเกษตร หมู่ 12 บ้านใหม่ศิวิไล ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 080-4742792
7. จันทร์กระจ่างพืชผล หมู่ 12 บ้านใหม่ศิวิไล ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 061-2528915
8. กาญจน์กนก พาณิชย์ หมู่ 12 บ้านใหม่ศิวิไล ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 085-7063192
9. เมธาวีพืชผล หมู่ 5 บ้านเด่นเหม้า ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 099-5391269
10. โจ บ้านเวียง หมู่ 6 บ้านเวียงหนองล่อ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 089-6372199
11. บริษัท ฟูจิสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด หมู่ 2 บ้านห้วยปันจ้อย ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-096158
12. แรมจันทร์การเกษตร หมู่ 4 บ้านมะกอก ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 083-4811621
13. บริษัท ทวีศักดิ์ไชยเสน จำกัด หมู่ 4 บ้านหนองสะลิง ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 088-4353679

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ