ภาพรวมระดับน้ำที่ลำพูน อยู่ในระดับปกติ อาจมีฝนตกหนักพื้นที่ลี้และทุ่งหัวช้าง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 4 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 1152 ครั้ง

ศูนย์บริหารสถานการณ์น้ำ อบจ.ลำพูน รายงานสถานการณ์น้ำและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดลำพูน จะมีปริมาณฝนร้อยละ 70 ของพื้นที่ อาจมีฝนตกหนักในช่วงเย็นวันนี้ ส่วนมากที่อำเภอลี้ และทุ่งหัวช้าง ระดับน้ำภาพรวมปกติ สถานีสะพานท่านาง พบระดับน้ำกวงมาก ควรต้องเฝ้าระวัง

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์น้ำ อบจ.ลำพูน รายงานสถานการณ์น้ำและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ เวลา 08.00 น. สภาพอากาศทั่วไปเมื่อวานจนถึงวันนี้ มีฝนตกในเขตพื้นที่อำเภอเมือง สะสมมากที่สุด ณ วัดปริมาณได้ 18.4 มิลลิเมตร  คาดว่าวันนี้จะมีปริมาณฝนร้อยละ 70 ของพื้นที่ อาจมีฝนตกหนักในช่วงเย็นวันนี้ ส่วนมากที่อำเภอลี้ และทุ่งหัวช้าง คาดการณ์วันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง จำนวน 36 สถานีตรวจวัด พบว่า มีฝนตกหนักเล็กน้อย 34 สถานี ไม่มีฝน 3 สถานี สำหรับระดับน้ำภาพรวมของจังหวัดลำพูน แม่น้ำกวง ตรวจวัดที่สถานีสะพานท่านาง ระดับน้ำมาก ควรต้องเฝ้าระวังระดับน้ำ ,น้ำแม่ทา สถานีแม่สะป๊วด ระดับน้ำปกติ ,แม่น้ำลี้ สถานีตรวจวัดน้ำแม่อีไฮ ระดับน้ำปกติ ,ระดับแม่น้ำปิง สถานีตรวจวัดน้ำสะพานนวรัฐ ระดับปกติ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ