ลำพูน จัดเลี้ยงอาหารตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 367 ครั้ง

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

                เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63 ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางศลิษา ภิรมย์รัตน์  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  มี หัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน กอ.รมน จังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 9 สภาสังคมสงเคราะห์   ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม

                นางศลิษา ภิรมย์รัตน์  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมเกล้าๆ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 22 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จำนวน 805 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล

                สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้รับความร่วมมือจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา  การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563  ของจังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในปี 2563   กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน, การมอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และการสาธิตการทำเบเกอรี่ โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ