ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการพบสื่อมวลชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 324 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2563 พบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับหน่วยงานรัฐ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร นำไปสู่การสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน

วันนี้ (8 กันยายน 63) ที่หอประชุมอำเภอเมืองลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมพบสื่อมวลชนครั้งที่ 4/2563 โดยมีสื่อมวลชน ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอย่างคึกคัก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับหน่วยงานรัฐ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร นำไปสู่การสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้  หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมได้นำเสนอข้อมูลในประเด็นสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคระบาดอื่นๆ ผลการดำเนินงานจังหวัดสะอาดของจังหวัดลำพูน ซึ่งมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับระเทศ 3 ปีซ้อน และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน 
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวถึง ภาพรวมของการดำเนินงานในด้านต่างๆของจังหวัดลำพูน ตามแผนการยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำพูน โดยขณะนี้มีแผนงานโครงการที่เพิ่มเติมเข้ามา เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด 19 ทั้งยังได้ตอบข้อซักถามสื่อมวลชนในประเด็นซึ่งเป็นที่น่าสนใจ อาทิ ความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการจัดหาชุดแคร์เซ็ท สถานการณ์โรคติดเชื้อในสุกร และความคืบหน้าการก่อสร้างถนนในพื้นที่ เป็นต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ