อบจ.ลำพูน นิทัศน์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 342 ครั้ง

วันนี้ (14 กันยายน 2563) ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจัดงาน อบจ.ลำพูน นิทัศน์ ครั้งที่ 4 งานดี งานเด่น โชว์ผลงาน สู่ลูกหลานเยาวชนคนลำพูนส่งเสริมทักษะ (ด้านภาษาจีน) ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน 2563  การแสดงผลงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษา และวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนในจังหวัดลำพูน  โดยมี นาย อู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกอบจ.ลำพูน ร่วมเปิดกิจกรรม

                กิจกรรมภายในงาน มีสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน จำนวน 17 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง พร้อมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เเละประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านภาษา การประกวดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานไทย-จีน  การจัดกิจกรรม เพื่อมุ่งส่งเสริมการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาทักษะภาษาจีน เพื่อให้เด็ก เเละเยาวชน กล้าเเสดงออก เข้าใจถึงวัฒนธรรม ไทย-จีน ที่มีความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งกระตุ้นให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำพูน  ได้พัฒนาด้านภาษาจีน ซึ่งในอนาคตจะต่อยอดไปยังส่งเสริมในเรื่องการศึกษาแลกเปลี่ยน รวมทั้งสร้างเศรษฐกิจต่อประเทศจีนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ